Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 

Dér- el -Bahrí

Chrám královny Hatšepsut v Dér el-Bahrí je mistrovským dílem egyptské architektury. Shlíží na Nil z nádherného místa mezi mohutnými skalami thébského masivu. Svatyně zasvěcená kultu královny, která vládla, jako by byla faraon, je dílem geniálního architekta Senenmuta.

Dér el-Bahrí (v egyptštině "severní klášter") za svůj název vděčí koptskému klášteru, který dlouho stál na místě, na němž bychom dnes našli chrám, který si královna Hatšepsut nechala vybudovat v období vlády 18. dynastie. Právě díky svému zvláštnímu umístění se možná tato překrásná památka dochovala v tak dobrém stavu. Roku 1743 místo navštívil anglický cestovatel Richard Pococke, který vyhotovil jeho stručný popis. Majestátní přírodní amfiteátr chrání zádušní chrámy tří staroegyptských panovníků, jimiž jsou první z panovníků Střední říše Mentuhotep II., královna Hatšepsut, která se 1500 př. n. l. nechala korunovat faraonem, a Thutmose III. První restaurátorské práce na zádušním chrámu královny Hatšepsut byly provedeny nadací Egypt Exploration Fund roku 1893. Na její výsledky navázali na počátku 20. století Američané a v poslední době (1961) Poláci.
Snad proto, že byla žena a že za každou cenu chtěla nosit atributy faraonské moci, zasvětila Hatšepsut tento zádušní chrám kultu své duše ka, který spojila s kultem ka svého otce, faraona Thutmose I. Chrám královny Hatšepsut vybudovaný architektem Senenmutem poblíž chrámu faraona 11. dynastie Mentuhotepa II. oslňuje jak svým architektonickým pojetím, tak umístěním uprostřed působivého přírodního amfiteátru z vysokých skal.

Dlouhé terasy, jezírka, stromy a rostliny:
Celý areál leží naproti Thébám na západním břehu Nilu. Ke vstupu do chrámu a na první nádvoří vedla vzestupná alej lemovaná sfingami. Tato slavnostní cesta, nazývána dromos, byla v Hatšepsutiných dobách zasazena do bujné vegetace, již tvořily vzácné stromy a rostliny přivezené z výpravy, kterou královna-faraon zorganizovala do země Punt.
Chrám byl vybudován jako semispeos - tedy chrám vyhloubený a vytesaný do skály, která se vypíná nad ním, a částečně dostavěný. Tvoří ho tři na sebe navazující terasy, které vytvářejí stupně vedoucí nahoru ke svatyni. Čela jednotlivých teras tvoří řada pilířů, které jsou doplněny o tzv. protodórské sloupy.
První, nejrozlehlejší terasa je lemována nízkými širokými zídkami. Kdysi se na ní také nacházela jezírka, v nich se dařilo exotickým rostlinám. Po stranách vzestupné rampy vedoucí na další terasu jsou dvě řady sloupů, na nichž mohou návštěvníci obdivovat první reliéfy.
Chrám je nejen okouzlující památkou, ale především nevyčerpatelnou studnicí informací, které o vládě královny Hatšepsut poskytují mimořádně kvalitní reliéfy. Výzdobný program celého chrámu prošel několika významnými změnami. Ještě za života královny byly některé reliéfní scény přetesány a doprovodné nápisy pozměněny. Tyto úpravy byly velmi pravděpodobně důsledkem koncepčních změn pojetí Hatšepsutiny královské moci, neboť se soustřeďují na královnino božské zrození. Nejdrastičtější zásahy byly uskutečněny za vlády jejího nástupce, Thutmose III., který nechával systematicky stesávat jména a reliéfní podoby královny a nahrazovat je svými. Na první terase jsou zobrazeny výjevy z lovu a rybolovu. Nejdůležitější zachycenou scénou je ale přivezení obrovitých obelisků z asuánských lomů a jejich následné vztyčení Amonově chrámu v Karnaku.

Druhá terasa je ze tří stran ohraničena sloupovími, z nichž jedno je nedokončené. Odtud se vstupovalo do dvou bočních kaplí - Hathořiny a Anupovy. Strop Anupovy sloupové síně, která se dochovala ve velmi dobrém stavu, je zdoben hvězdami a reliéfy zobrazujícími obětiny, kterými Hatšepsut uctila Amona, Anupa a Hathoru.
Severní strana kolonády je tvořena dvěma řadami sloupů. Na nich opět nalezneme reliéfy líčící události z Hatšepsutina života - její božské zrození, výchovu, nástup na trůn atd. Z této řady reliéfů jsou nejzajímavější výjevy zasvěcené výpravám do země Punt. Na jižním konci terasy je vchod do kaple, která se skládá ze dvou sloupových síní a řady místností vytesaných do skály. Je zasvěcena "Zářící" bohyni Hathor. Rampa vedoucí na horní terasu je zdobená vlysem velkého hada. Právě zde se kdysi nacházela rozlehlá sloupová síň, z níž se ovšem do dnešních dní dochovaly jen zbytky sloupů na zemi. Nádherným a jemně opracovaným portálem z růžové žuly lze projít do svatyně, která je tvořena několika místnostmi vyhloubenými do úbočí hory. Místnost pro obětiny je zdobena snad nejkrásnějšími reliéfy v celém chrámu, na nichž je zachyceno rituální obětování zvířat.
Hlavní svatyně se skládá ze tří navazujících místností, v nichž je několik bočních výklenků, kam se ukládaly kultovní předměty. V první ze tří místností byl podstavec pro posvátnou bárku. Třetí místnost byla vyhloubena teprve v pozdějším období za vlády Ptolemaia VIII. Euergeta II. Je zasvěcena kultu velkých osobností, jakými byli Džoserův architekt Imhotep nebo Amenhotep - syn Hapuův, architekt Amenhotepa III.

Senenmut nebyl jen královniným architektem:
Chrám královny Hatšepsut, architektonický div, je dílem geniálního architekta Senenmuta. Když královna nastoupila na trůn, potřebovala se opřít o oddané poradce. Nejdůležitějším z nich byl Senenmut. Původně byl jen úředníkem ze skromných poměrů, za vlády královny Hatšepsut však dosáhl oslnivého vzestupu. To vyvolalo i dohady, zda mezi královnou Hatšepsut a jím neexistoval důvěrnější vztah. To jsou ovšem jenom spekulace. Mnohem jistější je, že byl vychovatelem královniny jediné dcery princezny Neferure. Jako "mluvčí" královny se Senenmut rovněž honosil titulem "majordomus královské rodiny a Amona". Jeho architektonické výtvory dokazují, že byl vysoce kultivovaným tvůrcem. Dohlížel na vztyčování obelisků (nejvyšších v celém Egyptě), které královna nechala umístit v Amon-Reově chrámu v Karnaku. Když se Hatšepsut rozhodla postavit svůj zádušní chrám, Senenmut se inspiroval sousedním chrámem Mentuhotepa II., zvláště pak dlouhými stupňovitými terasami, jež ladí s přírodním skalním amfiteártrem. Senenmut si nechal poblíž královnina chrámu vybudovat vlastní hrobku, nakonec však byl pohřben v nedalekém Šéch Abd el-Kurna.
 
Prohlášení o Cookies