Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 

12. dynastie

12. dynastie
(1991 - 1783 př. Kr.)
Amenemhet I. (1991 - 1962)
Senvosret I. (1971 - 1926)
Amenemhet II. (1929 - 1892)
Senvosret II. (1897 - 1878)
Senvosret III. (1878 - 1841)
Amenemhet III. (1844 - 1797)
Amenemhet IV. (1799 - 1787)
Sebeknofru (1787 - 1783)


Amenemhet
spoluvláda dvou faraónú

Pochází z Elefantiny. Jako vezír Mentuhotepa IV. se po jeho smrti, kdy není přítomen právoplatný dědic, ujímá vlády a zakládá novou dynastii. Buduje nové hlavní město říše - Ictauej, ležící snad někde poblíž Fajjúmu. Jeho stavební činnost se vyznačuje především výstavbou četných vojenských pevností, jak na severu, tak na jihu Egypta, sloužících k obraně země proti nepřátelům. Amenemhet zavedl jako první faraón funkci spoluvládce, regenta království, což se již v jeho přápadě ukázalo jako dobrý počin, kdy on sám byl zavražděn při vzpouře v harému. Pohřben byl v menší hrobce ve tvaru pyramidy někde poblíž Lištu.


Amenemhet II.
územní rozmach Egypta

Pokračuje velký hospodářský rozvoj Egypta, hranice nyní dosahují až do Palestiny a Sýrie. Pohřben poblíž Dáhšúru.


Amenemhet III.
labyrint ve Fajjúmu

Postupné další zvelebování země, budování průplavu na Asuánu, který umožnil velkým obchodním lodím projet až do Núbie. Amenemhet III. proslul především svou gigantickou posmrtnou rezidencí ve Fajjúmu známou od řeckých dob jako Labyrint.


Amenemhet IV.
země dále vzkvétá, avšak dynastie pomalu vymírá

Nastoupil na trůn po svém otci Amenemhetovi III. a stejně jako on dal přednost vnitřnímu rozkvětu země před dobýváním cizích území. Neměl mužského potomka. Vládu po něm převzala jeho sestra Sebeknofrure.

Senvosret
klasické údobí Egypta

V posledních deseti letech vlády svého otce - Amenemheta, byl on tím, kdo řídil Egypt a byl více aktivním v politice. On vedl vojenská tažení do Núbie připisovaná jeho otci. Senvosret velmi uctíval všechna Egyptská božstva a vystavěl jim velké množství svatyň po celé zemi, z nichž nejznámější je Bílá kaple v Amonově chrámu v Karnaku. Dokončil budování opevnění Egypta a rozšířil egyptský vliv až po 3. nilský katarakt.

Senvosret II.
mírová vláda krokodýlího boha

Mírová vláda Senvosreta II. přinesla především zdokonalení zavlažovacích systémů na Nilu a ve Fajjúmu. Do popředí se dostává Sobek - místní Fajjúmské krokodýlí božstvo. Větší centralizace moci na úkor místních eygptských guvernérů.


Senvosret III.

Asi neslavnější král 12. dynastie, proslulý především svými vojenskými výpravami do Núbie, kde posunul hranice Egypta až k Semně, kde byl později uctíván jako božstvo (Chrám Thutmose III.). Totálně změnil vnitřní správu Egypta, odebral veškeré pravomoce místním guvernérům (Nómy) a přísně centralizoval moc do svých rukou.

Sebeknofrure (Sebeknofru)

Byla sestrou svého předchůdce Amenemheta IV. Za její vlády došlo k prolomení hranic Egypta Hyksósy, kteří dobyli celý Dolní Egypt a vyvrátili tak Střední říši. Stala se tak poslední královnou 12. dynastie.
 
Prohlášení o Cookies