Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 

19. dynastie

19. dynastie
(1307 - 1196 př. Kr.)
Ramesse I. (1307 - 1306)
Sethi I. (1306 - 1290)
Ramesse II. (1290 - 1224)
Merenptah (1224 - 1214)
Sethi II. (1214 - 1204)
Amenmesse (1210 - 1209)
Siptah (1204 - 1198)
Tvosret (1198 - 1196)


Ramesse
zakladatel bájné dynastie

Původně jeden z Haremhebových vojevůdců, byl jmenován ještě za jeho vlády vezírem a "Zástupcem Jeho Veličenstva". Pokračoval v odstraňování Atonových a Achnatonových nápisů po celé zemi. Počíná tzv. ramesseovská doba, kdy po mnoha letech plynule přechází královská titulatura z otce na syna.

Sethi
ovládnutí Sutechovy moci

Syn Ramesse I. dostal po svých předchůdcích mocnou a prosperující říši a v jejich díle dále pokračoval. Podařilo se mu zpátky připojit k Egyptu Sýrii, potlačil několik pokusů o povstání v Núbii a odrazil silné nájezdy z Libye. Ze stavitelské činnosti stojí především za zmínku položení základů velkého sloupového nádvoří v Karnaku, či jeho zádušní chrám v Západních Thébách. Za jeho vlády se mezi hlavní egyptská božstva propracovává také Sutech, bůh války a zla, po němž nosil i své jméno.

Ramesse II.
král Králů, On postavil Egypt, On jest Amon-Ra

Druhorozený syn Sethiho - Ramesse II., se stal nejznámějším a největším z celé historie egyptských vládců a se svou více než 60-ti letou vládou dokázal velikost této země na Nilu dovést do maxima. Jeho dlouhá a úspěšná vláda začíná obranou země proti stále se více roztahující Chetitské říši, kdy se v roce 1285 př. Kr. (asi 5. rok jeho vlády) s nimi setkal ve velké a slavné bitvě u Kadeše, ve které Egypt v Ramessem v čele slavně zvítězil, avšak Kadeš nikdy nedobyl a ta stále zůstávala v Chetitských rukou. Po dalších několika letech drobných sporů však spolu obě mocnosti uzavírají Mírovou smlouvu (nejstarší vůbec známou v lidských dějinách), která je později zpečetěna také svatbou Ramesse II. s Chetitskou princeznou, která se stává jednou z jeho vedlejších manželek. Mírová smlouva nebyla nikdy žádnou ze stran porušena, což umožnilo Ramessovi plně se věnovat domácí politice. Ramesse II. nechal postavit více staveb, než všichni jeho předchůdci dohromady - dokončil Luxorský chrám, velkým dílem přispěl k dostavění Sloupové síně v Karnaku, nechal postavit dva chrámy v Abú Simbel - větší pro sebe a menší pro svou první manželku Nefertari, kterou velmi miloval a se kterou měl jednu dceru, velkolepý zádušní chrám v Thébách - tzv. Ramesseum a především založil v deltě nové hlavní město Pi-Ramesse, kde se s celou státní správou a dvorem přetěhoval. Ramesse zavedl také tzv. Instituci královských synů, kdy nejschopnější chlapce země adoptoval, aby tak zaručil, že v kteroukoli dobu, v případě jeho smrti bude k dispozici jeho dědic. On sám měl pravděpodobně pouze jednu dceru se svou velkou královskou manželkou Nefertari - Meritamon a dva syny s druhou manželkou Eset, z nichž jeden - Merenptah, se stal jeho nástupcem.

Merenptah
syn Velkého Faraóna

Syn Ramesse II. - Merenptah, pokračoval v započatém díle svého otce, udržoval mírovou smlouvu s Chetity - na jejím základě pomohl jejich obyvatelům v době velkého hladomoru. S královským dvorem se přestěhoval zpět do Mennoferu a čelil několika nájezdům Mořských národů a Libyjců. Do doby jeho panování zahrnujeme obrovský exodus hebrejců z Egypta.

Sethi II.
Amonovi proroci hlavní mocenskou silou v zemi

Sethi II. vládl jen krátce po svém předchůdci a navíc, jak za něj, tak za jeho nástupce Siptaha, vládla Sethiho energická manželka Tvosret, která se nechala na vyobrazení titulovat jako král Egypta. Za vlády Sethiho došlo také k povstání Núbijského místokrále Amenmesse, který však byl vzápětí poražen. 19. dynastie končí a do Egypta vráží Libyjci, kteří obsazují na krátkou dobu Nilskou deltu.

Amenmesse
panovník 19. dynastie

Vlády se pravděpodobně zmocnil vraždou Sethiho II. Záhy však podobným způsobem o trůn přišel.

Tvosret

Byla vdovou krále Sethiho II. a na trůn nastoupila z důvodu absence mužského potomka posledních tří králů. Východisko to však bylo nouzové a jak se ukázalo, znamenalo konec 19. dynastie.
 
Prohlášení o Cookies