Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 

4. dynastie

4. dynastie
(2575 - 2465 př. Kr.)
Snofru (2575 - 2551)
Chufu (2551 - 2528)
Radžedef (2528 - 2520)
Rachef (2520 - 2494)
Menkaure (2490 - 2472)
Šepseskaf (2472 - 2467)


Snofrev (Snofru)
šest hrobek jednoho panovníka

Přímý potomek posledního krále 3. dynastie Huneje počal s budováním přísně centralizovaného, ekonomicky i politicky silného státu, s velkým rozvojem obchodu, těžby surovin a stavebnictví (mimo jiné otevřel tyrkysové doly v Súdánu). Za jeho vlády byly postaveny čtyři pyramidy - dvě v Dáhšúru - Červenou a Lomenou a podle posledních výzkumů dokonce do doby jeho vlády patří také pyramidy v Medúmu a Síle. Mimoto se mu připisuje také stavba dvou mastab v Sakkáře a Abydu. Za jeho vlády (cca 45 let) byly postaveny také mnohé světské stavby a podniknuty vojenské výpravy do Núbie, což je zaznamenáno na skalních reliéfech a na tzv. Palermské desce. Byl považován za hodného a láskyplného vládce, což dokazuje také jeho jméno, ketré obsahuje slovo "dobrý". Za jeho vlády začíná velké úctívání boha Slunce Ra, které pokračuje po celou dobu Staré říše a vrcholí v 5. dynastii stavbou Slunečních chrámů.

Radjedef
první pokus Slunečního kultu o nabytí moci

Po velmi náhlé smrti Chufuova nástupce, nejstaršího syna a dědice trůnu Kauaba, se dostává k moci jeden z jeho nepřímých potomků - a pravděpodobně také vlivný zastánce v té době již velice silného Slunečního kultu - Radžedef. Pyramidu si začal stavět poblíž Abú Roaš, avšak zůstala nedokončena. Radžedef však vládne jen krátce a po něm se vrací opět k moci legitimní dědic trůnu a s ním také hlavní linie 4. dynastie.

Rachef (Chefrén, Chafre)
první paprsky Slunce se dotýkají Rachefa

Po Radžedefově smrti se vlády ujímá další z Chufuových synů - Rachef (Chefrén, Chafre), který jde krok po kroku ve šlépějích svého otce. Rachef se původně jmenoval Chufuchaf a měl připravenou jednu z hrobek v blízkosti pyramidy svého otce Chufu, ale po nástupu na trůn si změnil jméno. Udržuje přísně centralizovanou moc, staví si podobně velikou pyramidu v Gíze (je jen o pár metrů nižší než Chufuova, ale vzhledem k tomu, že stojí na nejvýše postaveném místě Gízy, jeví se jako vyšší). Rachef je však znám především jako tvůrce Velké Sfingy, která leží na úpatí Údolního chrámu jeho pyramidového komplexu a podle všeho má znázorňovat samotného Rachefa jako strážce vstupu na onen svět. Je to největší socha na světě v celých dějinách lidstva.

Menkaure (Mykerinos)
barevná pyramida v Gíze

O synovi faraóna Rachefa je toho známo jen velmi málo. Nejslavnější z jeho doby zůstává sada soch nalezených v jeho paramidovém komplexu - tzv. Menkaureovy triády, které ho zobrazují vždy po boku bohyně Hathor a nějakého třetího božstva. Jeho pyramida - zdaleka nejměnší v Gíze však měla jeden velký primát, byla nejkrásnější, prý v celém Egyptě. Její obložení bylo z červené žuly, asi v 1/3 se změnilo na bílý vápenec a vrcholek byl opět z červené žuly. Celý jeho komplex však nechal dostavět až po jeho smrti Menkaureův syn a jeho následník Šepseskaf.
 
Prohlášení o Cookies